Musik som får Singapore att rasa

Nu är det liv i Singapore och regeringen uppmanar sina invånare att inte lyssna på låtar som kommer från Lady Gaga och Ariana Grande. Det är efter att nya låtar släppts från de här världsartisterna som regeringen nu menar att texterna är stötande och innehåller olämpliga saker. Det man dock kan säga är att det finns bra mycket värre låttexter i världen och det är nästan lite märkligt att två kvinnor nu råkat ut för detta.

Ett helt nytt språk

Det är många som menar att ungdomar har börjat använda ett helt annat språk i den benämningen att de svär och använder väldigt mycket slang. Attityden har blivit allt hårdare och en del menar alltså att det här beror på musiker och deras låttexter. Det är dock svårt att säga vilket som har lett till vilket, och vilket som egentligen kom först. Man ska kanske fundera på hur vi i skolor kan införa bättre regler kring vilka ord som inte får användas. Väldigt många skällsord är desvärre mer och mer vanligt i det vardagliga språket och många har slutat bry sig om att det är vanligt förekommande.

flash-blog